Hızlı Erişim

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Başvuru Duyurusu

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
ÇİFT ANADAL
DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

02-04 Eylül 2020

Başvuru Tarihleri

07-10 Eylül 2020

Değerlendirme Tarihleri

11 Eylül 2020

Sonuç İlanı

14-15 Eylül 2020

Kayıt Tarihleri

 

Anadal Programı

Çift Anadal Eğitimi Yürütülen Program

Kontenjan

3.Yarıyıl

5.Yarıyıl

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

2

2

 

Başvurular dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte ilgili birime yapılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Dilekçe

Öğrenci Durum Belgesi (Transkript)

Disiplin cezası almadığına ait belge

Anadal programının ilgili sınıfında en üst %20’sinde olduğunu gösteren başarı sıralaması belgesi

ÖSYS Sonuç Belgesi (YGS-LYS Sonuç Belgesi)

 

Çift Anadal

-Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında anadal önlisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında  başvurabilir.

-Başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2. 63 (100 üzerinden 70 ) olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile sınıf mevcudunun asgari % 20’de bulunması gerekir.

-Lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2. 63 (100 üzerinden 70 ) olan ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadala başvurabilirler.

-Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

-Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

-Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.

-Yatay geçiş, dikey geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.

-Başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlaması gerekir.

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi İçin Tıklayınız.


Eklenme Tarihi : 02-09-2020 15:34:24