E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yaz Okulu Uygulama İlkeleri

 

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

 YAZ OKULU UYGULAMA İLKELERİ

 

 

- Üniversitemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders alabilmelerine,

- Yaz döneminde bir öğrenci toplam en fazla 4 ders alabilir. Ancak, yaz döneminde ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile birlikte mezun olabilecek durumda olan öğrenciler ilave bir ders daha alabilir.

- Öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarışız oldukları, devam edemedikleri yada çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri yaz döneminde alabilirler.

- Öğrenciler, başka yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin denkliğinin (içerik, dil, kredi ve ders saati) uygunluğunu, yaz öğretimine gitmeden önce kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kuruluna onaylatması gerekmektedir. Birimlerin yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen dersler işleme konulmaz.

- Yaz döneminde birim yönetim kurulunca kabul edilen ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin başarı notları, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmelik maddelerine göre çevrilerek, ilgili dönemin not ortalamasına ve genel akademik not ortalamasına dahil edilir.

- Yaz döneminde aldığı ve başardığı derslerle mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyeti gerçekleştirilir. (16/06/2015 tarih ve 2015/72 sayılı Senato Kararı ile değişiklik yapıldı.)

 

 

 

***** Üniversitemiz 25/12/2015 tarih ve 2015/173 sayılı Senato Kararı ile Üniversitemizde Yaz Öğretimi Yapılmamasına Karar Verilmiştir.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı