E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu

 

 

Değerli Öğrencimiz,

         Üniversitemize kesin kayıt yaptırabilmeniz için gerekli olan belgeler ve açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Kayıt işlemlerinizin kısa sürede ve sağlıklı tamamlanabilmesi için lütfen açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

        Başarılarınızın devamını dileriz.

                                                                                                           Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DGS EK KAYIT DUYURUSU

 

07-13 Kasım 2017 tarihleri arasında yerleştikleri Fakülte/Yüksekokul kayıt bürolarına, aşağıda belirtilen kayıt evrakları ve kayıt formlarını doldurup alınan çıktılar ile gelerek kayıtlarını gerçekleştirilecektir.

 

2017 DGS EK - Şartlı Kayıt Duyurusu

        20/04/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak, 2017 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2017 DGS Ek'te kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 13/09/2017 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

 

Öğrenci Numaranızı ve Kayıt Durumunuzu Öğrenmek için Tıklayınız

 

 

Kayıtların Yapılacağı Yerleri Öğrenmek İçin Tıklayınız

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Açıklayıcı Bilgiler

1-      DGS Sonuç Belgesi (ÖSYM'nin internet adresinden alınan çıktı) 

2-      Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslı,

3-     Önlisans Diploması veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

4-      Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Kayıt esnasında Üniversitemiz yetkileri tarafından onaylanacaktır) 

5-      6 adet 4.5x6 ebadında renkli fotoğraf, fotoğrafların arkasına ad-soyad, bölüm ve öğrenci numarası yazılması gerekmektedir. 

6-      Aşağıdaki kayıt için gerekli evrakların eksiksiz olarak doldurularak ve özet çıktısı alınacaktır. 

7-      Askerlik sorunu olan erkek adaylar askerlik durum belgesini getirmeleri gerekmektedir, 

8-      İkinci öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretini ödediklerine dair Banka Dekontu,

9-      Transkript ve Ders içeriklerinin onaylı fotokopisi.

 

 Kayıt İçin Gerekli Evraklar (Doldurulup Çıktı Alınarak Birim Öğrenci İşleri Bürolarına Teslim Edilecektir.)

 

 KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

a)   Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b)   Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c)   Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

ç)   Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

d) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapmaya yetkilidir.

e)Adayların askerlikleri ile ilgili sorunları için Askerlik Şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için ise Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

* İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler, şehit ve gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

* Engelli öğrenciler engel oranını gösteren sağlık raporu ile başvurmaları halinde engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

* Kayıt yaptıran öğrenciler nüfus, adres bilgileri ile erkek öğrencilere askerlikten muaf olup olmadığını veya askerlik yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini beyan edeceklerdir.

 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

Üniversitemiz Akademik Takvimi için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı