E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Kayıt Duyurusu

 

 

Değerli Öğrencimiz,

         Üniversitemize kesin kayıt yaptırabilmeniz için gerekli olan belgeler ve açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Kayıt işlemlerinizin kısa sürede ve sağlıklı tamamlanabilmesi için lütfen açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

        Başarılarınızın devamını dileriz.

                                                                                                                                                                    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme Kayıt Duyurusu

 

17-23 Kasım 2017 tarihleri arasında yerleştikleri Fakülte/Yüksekokul kayıt bürolarına, aşağıda belirtilen kayıt evrakları ve kayıt formlarını doldurup alınan çıktılar ile gelerek kayıtlarını gerçekleştirilecektir.

 

Öğrenci Numaranızı ve Kayıt Durumunuzu Öğrenmek için Tıklayınız

 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Açıklayıcı Bilgiler

1-      ÖSYM’nin web sayfasından alınacak olan sınav sonuç belgesi çıktısı.

2-      Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslı,

4-      Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Kayıt esnasında Üniversitemiz yetkileri tarafından onaylanacaktır) 

5-      12 adet 4.5x6 ebadında renkli fotoğraf, fotoğrafların arkasına ad-soyad, bölüm ve öğrenci numarası yazılması gerekmektedir. 

6-      Aşağıdaki kayıt için gerekli evrakların eksiksiz olarak doldurularak ve özet çıktısı alınacaktır. 

 

 Kayıt İçin Gerekli Evraklar (Doldurulup Çıktı Alınarak Birim Öğrenci İşleri Bürolarına Teslim Edilecektir.)

 

 KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

a)   Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b)   Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c)   Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

ç)   Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

d) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapmaya yetkilidir.

e)Adayların askerlikleri ile ilgili sorunları için Askerlik Şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için ise Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 

* İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler, şehit ve gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

* Engelli öğrenciler engel oranını gösteren sağlık raporu ile başvurmaları halinde engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

* Kayıt yaptıran öğrenciler nüfus, adres bilgileri ile erkek öğrencilere askerlikten muaf olup olmadığını veya askerlik yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini beyan edeceklerdir.

 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

Üniversitemiz Akademik Takvimi için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı