E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Uluslararası Öğrenci Alım İlanı

 

T.C.

 Ordu Üniversitesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Alım İlanı

  (06 HAZİRAN- 20 TEMMUZ 2017) 

 

    2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları 06 HAZİRAN-20 TEMMUZ 2017 tarihleri arasında EK-1 Tablo’daki puanlara göre online olarak yapılacaktır.          

 • Başvurular elektronik ortamda bireysel yapılacaktır (şahsen veya posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir),
 • Başvuru sırasında beyanınız, puanınız kesinleşmiş ve doğru olmalıdır.
 • Başvuruda herhangi bir belge istenilmemektedir.
 • Yanlış beyan ile programlarımıza yerleşilmesi halinde kayıt esnasında belgeleriniz ile beyanınız arasında fark tespit edilmesi durumunda yerleşmeniz (kesin kayıt) iptal edilecektir.
 • Elektronik ortamda Kabul Mektubu gönderilebilmesi için e-posta adresiniz eksiksiz ve doğru olmalıdır.
 • Başvuru için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 • Her aday sadece bir başvuru yapabilir, bu başvurusunda en fazla 5 program / bölüm tercih edebilir. Birden fazla başvurusu olduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.
 • Kayıt olmaya hak kazanan adayların isim listesi, kesin kayıt için gerekli evraklar resmi web sitemizde Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yayınlanacaktır. Kesin kayıt evrakları eksik veya beyan ettiği bilgilerle  aynı olmayan adayların kesin kaydı yapılmayacaktır.
 • Boş kontenjan kaldığı takdirde tekrar yerleştirme işlemi yapılacak ve bu adaylar ilan edilerek kesin kaydı yapılacaktır (Ek yerleştirme).
 • Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için (Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan) Türkçe Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ilan edilen tarihte yapılacaktır.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ön başvuru alınacaktır. Bu programlara başvuran adayların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri bu programların belirleyecekleri tarihlerde (ilgili birimlerin web sayfalarında yazılı) kendi esas ve usulleri gereğince yapılır.

 

Başvuru koşulları

a) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, uluslararası öğrenci kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4) (a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

    (b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi,

b) Adaylardan;

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) (a) maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

 4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

 

*Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez

  

2017-2018 Uluslararası Öğrenci Kontenjanları için tıklayınız.

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Programın Adı

Name of Programme

Süre
Duration

Kontenjan
Quota

Özel Koşullar
Requirements & Explanations

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORDU UNIVERSITY

 

 

 

Tıp Fakültesi

Faculty of Medicine

6

4

 

Ziraat Fakültesi

Faculty of Agriculture

 

 

 

Bahçe Bitkileri

Garden Plants

4

5

 

Bitki Koruma

Plant Protection

4

5

 

Gıda Mühendisliği

Food Engineering

4

5

 

Peyzaj Mimarlığı

Landscape Architecture

4

5

 

Tarla Bitkileri

Field Crops

4

5

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Soil Science and Plant Nourishment

4

5

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

 

 

Matematik

Mathematics

4

7

 

Sanat Tarihi

History of Art

4

2

 

Sanat Tarihi (İÖ)

History of Art (EP)

4

2

 

Sosyoloji

Sociology

4

2

 

Tarih

History

4

5

 

Tarih (İÖ)

History (EP)

4

5

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Turkish Language and Literaturee

4

5

 

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

Turkish Language and Literaturee (EP)

4

5

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

English Language and Literature

5

2

15, 86

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İÖ)

English Language and Literature(E.P)

5

2

15, 86

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ünye Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Labor Economics and Industrial Relations

4

3

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)

Labor Economics and Industrial Relations (EP)

4

3

 

İktisat

Economics

4

5

 

İktisat (İÖ)

Economics (EP)

4

5

 

İşletme

Management

4

5

 

İşletme (İÖ)

Management (EP)

4

5

 

Kamu Yönetimi

Public Administration

4

2

 

Kamu Yönetimi (İÖ)

Public Administration (EP)

4

2

 

İlahiyat Fakültesi

Faculty of Theology

 

 

 

İlahiyat

Theology

4

5

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Faculty of Fine Arts

 

 

 

Sinema ve Televizyon

Cinema and Television

4

2

 

Sinema ve Televizyon (İÖ)

Cinema and Television (EP)

4

2

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORDU UNIVERSITY

 

 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Faculty of Fine Arts

 

 

 

Resim

Drawing

4

2

 

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Faculty of Music ve Performing Arts

 

 

 

Türk Müziği

Turkish Music

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORDU UNIVERSITY

 

 

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Social Sciences

 

 

 

Aşçılık

Cooking

2

1

 

Aşçılık (İ.Ö)

Cooking (EP)

2

1

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Public Relations and Presentation

2

3

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)

Public Relations and Presentation (EP)

2

3

 

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

3

 

İşletme Yönetimi (İÖ)

Business Administration (EP)

2

3

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

3

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)

Accounting and Tax Applications (EP)

2

3

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Tourism and Hotel Management

2

3

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)

Tourism and Hotel Management (EP)

2

3

 

Yerel Yönetimler

Local Administrations

2

3

 

Yerel Yönetimler (İÖ)

Local Administrations (EP)

2

3

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Technical Sciences Vocational School

 

 

 

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

2

 

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

Computer Programming (EP)

2

2

 

Elektrik

Electricity

2

2

 

Elektrik (İÖ)

Electricity (EP)

2

2

 

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Electronic Communication Technology

2

2

 

Elektronik Teknolojisi

Electronic Technology

2

3

 

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Gas and Installation Technology

2

2

 

Geleneksel El Sanatları

Traditional Handworks

2

2

 

İnşaat Teknolojisi

Construction Technology

2

3

 

İnşaat Teknolojisi (İÖ)

Construction Technology (EP)

2

2

 

Makine

Machinery

2

2

 

Makine (İÖ)

Machinery (EP)

2

2

 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Machinery, Drawing and Construction

2

3

 

Mekatronik

Mechatronics

2

2

 

Mekatronik (İÖ)

Mechatronics (EP)

2

2

 

Mimari Dekoratif Sanatlar

Architectural Decorative Arts

2

2

 

Mimari Dekoratif Sanatlar (İ.Ö)

Architectural Decorative Arts (E.P)

2

2

 

Otomotiv Teknolojisi

Automotive Technology

2

3

 

Otomotiv Teknolojisi (İÖ)

Automotive Technology (EP)

2

2

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Medical and Aromatic Plants

2

2

 

Mesudiye Meslek Yüksekokulu

Mesudiye Vocational School

 

 

 

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

6

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

6

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Tourism and Hotel Management

2

4

 

Akkuş Meslek Yüksekokulu

Akkuş Vocational School

 

 

 

Avcılık ve Yaban Hayatı

Hunting and Wildlife

2

5

 

Bilgi Yönetimi

Information Management

2

5

 

Bilgi Yönetimi (İÖ)

Information Management (EP)

2

5

 

 

  

                                                                        2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÜNİVERSİTEMİZ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT AKADEMİK TAKVİMİ

 

06 HAZİRAN - 20 TEMMUZ 2017

Uluslararası Öğrenci Kabul Başvuru

21 TEMMUZ 2017 - 01 AĞUSTOS 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi

03 AĞUSTOS 2017

1.Yerleştirme Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

14-18 AĞUSTOS 2017

1.Yerleştirme Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

24 AĞUSTOS 2017

2.Yerleştirme Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

11-15 EYLÜL 2017

2.Yerleştirme Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

 

 

 

 

 

 

*Boş kalan kontenjanlar için 3.ek yerleştirme yapılabilir.

*Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için (Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan) Türkçe Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ilan edilen tarihte yapılacaktır.

 

 KESİN KAYIT EVRAKLARI:

1- Adayın başvuru yaptığı Sınav Sonuç Belgesinin aslı ile Türkçe Tercümesinin noter yada Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

2- Lise diplomasının aslı ile Türkçe Tercümesinin noter yada Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

3- Not belgesinin aslı ve Türkçe Tercümesinin noter yada Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

4- Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır),

5- Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter yada Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Örneği

6- İkamet tezkeresinin fotokopisi (kayıt olduktan sonra 1 ay içerisinde Birim Öğrenci Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Türkiye ‘de oturum izni olanlar, “İkametgah belgesi” getireceklerdir.

7- T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

8- T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı,

9- Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

10-Yükseköğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkanı olduğuna ilişkin belge / taahhütname,

11- Öğrenci katkı payının dekontu,

12- Fotoğraf (6 adet),

12- Türkçe Yeterlik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

13- Sosyal Güvence Belgesi (Eğer varsa): Öğrencinin, Babası, Annesi veya Eşinden dolayı hak kazandığı sosyal güvencesini belirtir evrak. Eğer yoksa sosyal güvenlik konusu hakkında SGK (www.sgk.gov.tr)’dan bilgi alınarak, SGK işlemlerinin yapılmasından tamamen adayın kendisi sorumludur.

  

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı