ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Lisans Öğrencilerine Yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında Duyuru

EĞİTİM FAKÜLTESİ DIŞINDAKİ PROGRAMLARDA ÖRGÜN EĞİTİMİNE DEVAM EDEN LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU

 

Başvuru Tarihleri          27.02.2023 – 06.03.2023

  

Başvuru Dilekçesi

 

  • Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini almak zorunlu değildir.

 

  • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının yürütülmesinde, koordinasyon Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Birimi tarafından sağlanacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi açılan akademik birimlerde öğretim elemanlarından bir koordinatör belirlenecektir.

 

 

  • Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında alınan derslerin kredisi (40 AKTS), öğrencinin öğretim programında yer alan derslerin kredisine (240 AKTS) dâhil değildir. Alınacak Pedagojik Formasyon dersleri öğrencilerin Not Durum Çizelgesi (Transkript) içerisinde gösterilecektir ve bu dersler mezuniyet ortalamalarına dahil edilecektir.

 

  • Pedagojik Formasyon Eğitimi  almak isteyen öğrencinin, başvuru için belirlenen tarih aralığında dilekçesini ilgili fakültenin öğrenci işleri birimine teslim etmesi gerekmektedir.

 

  • Pedagojik Formasyon Eğitimi müfredatına uygun olarak öğrencilerin bulunduğu sınıf ve alt sınıf dersleri, birim öğrenci işleri tarafından öğrencinin üzerine atanacaktır.

 

  • Derse kayıt, derse devam, sınav, uygulama, ders başarı vb. değerlendirmeleri için Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

 

  • Pedagojik formasyon eğitimi açılabilecek programlar Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı cetvelinde ve Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi kurs belgesine sahip branş bazlı öğretmen sayıları dikkate alınarak açılacaktır.

  

  • Lisans eğitimindeki tüm dersleri başaran ancak pedagojik formasyon derslerinin tamamını alamayan veya alıp başaramayanlar yazılı olarak talep etmeleri halinde azami öğrenim süresiyle sınırlı olmak üzere eğitimlerine devam edebileceklerdir. Bu öğrenciler diğer dersleri 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi güz yarıyılında alabileceklerdir.

 

 

  • Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri Üniversitemiz Senatosunun 11.01.2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararında da belirtildiği üzere aşağıdaki öğretim planına göre verilecektir.

 

Dersin  Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Yarıyılı

PFO201

Eğitime Giriş

3

0

3

4

3. Yarıyıl

PFO203

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

4

3. Yarıyıl

PFO202

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

4

4. Yarıyıl

PFO204

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

4. Yarıyıl

PFO301

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

5. Yarıyıl

PFO303

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

5. Yarıyıl

PFO302

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

4

6. Yarıyıl

PFO304

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

6. Yarıyıl

PFO401

Öğretmenlik Uygulaması

1

8

5

10

7. Yarıyıl

 

 


Eklenme Tarihi : 28-02-2023 09:37:16