Hızlı Erişim

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Mevzuat, Yönetmelik ve Yönergeler

KANUNLAR  

*  Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Bazı Maddelerininin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

 Yükseköğretim Kanununun Eğitim ve Öğretimle İlgili Maddeleri

YÖNETMELİKLER  

*  Önlisans ve Lisans Egitim Ögretim ve Sınav Yönetmeliği

*  Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  

*  Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

*  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

*  Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları Hakkında Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

YÖNERGELER 

*  Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

 Özel Öğrenci Yönergesi

*  Akademik Öğrenci Danışman/Koordinatör Yönergesi

Uluslararası Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

Ordu Üniversitesi Yabanci Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Ordu Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Mezuniyet Belgeleri, Diploma Ve Diploma Eki Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge

USUL VE ESASLAR

Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortak Derslerin Sınavlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

YAZ OKULU 

YAZ OKULUNDAN DERS ALMA İLE İLGİLİ ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSUNUN 2017/123 SAYILI KARARI

YAZ OKULU UYGULAMA İLKELERİ


Ekleme tarihi: 03-12-2018 11:01:05 Güncellenme tarihi: 25-03-2019 17:18:39