ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Mevzuat, Yönetmelik ve Yönergeler

 

KANUNLAR  

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

YÖNETMELİKLER  

*  Önlisans ve Lisans Egitim Ögretim ve Sınav Yönetmeliği

*  Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  

*  Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

*  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

*  Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları Hakkında Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

YÖNERGELER 

*  Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

*  Özel Öğrenci Yönergesi

*  Akademik Öğrenci Danışman/Koordinatör Yönergesi

Uluslararası Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

Ordu Üniversitesi Yabanci Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Ordu Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Mezuniyet Belgeleri, Diploma Ve Diploma Eki Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge

Yaz Okulu Yönergesi

USUL VE ESASLAR

Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortak Derslerin Sınavlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

 


Ekleme tarihi: 03-12-2018 11:01:05 Güncellenme tarihi: 21-06-2023 16:30:04